Vanspor FK – Vanspor ORG ve Vanspor NET – Van Spor Portal

Vanspor FK Kongreye Gidiyor!

08.07.2021
Vanspor FK Kongreye Gidiyor!

KONGRE İLANI
Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü Başkanlığından
Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyelerinin İstifa etmesi sebebiyle Denetim Kurulu 07.07.2021 Tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 84 Maddesinde “ Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.” Denilmektedir. İlgili Kanun Maddesi gereğince Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısının Denetim Kurulumuzca yapılması kararlaştırılırmış olup,
Kulübümüz 25.07.2021 Pazar Günü Saat = 14:00 da Van Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda Olağanüstü ​Genel Kurul Toplantısı yapmaya ekseriyet sağlanmaması durumunda toplantının 01.08.2021 tarihinde Pazar Günü aynı yerde ve saatte yapılacaktır. Tüm üyelerimize duyurulur.
​​
Özer POLATER Denetim Kurulu Başkanı
GÜNDEM:
1. Açılış ve yoklama
2. Divan heyetinin teşekkülü
3. Saygı duruşu
4. İstiklal marşı
5. Yönetim kurulu (Faaliyet) raporunun okunması
6. Mali raporun okunması ve ibrası
7. Denetim ve disiplin raporlarının okunması
8. Yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulunun seçilmesi
9. Dilek ve temenniler
10. Kapanış

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.